Formatowanie stopki redakcyjnej

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 8.0/10 (2 votes cast)

Poniżej znaj­duje się gra­fika przed­sta­wia­jąca jeden ze spo­so­bów pra­wi­dło­wego for­ma­to­wa­nia stopki redak­cyj­nej ebooka.

Funkcje zazna­czone kolo­rem czer­wo­nym, przy­pi­sane fik­cyj­nym oso­bom, są przy­kła­dowe i zazwy­czaj nie wystę­pują w tak gęstej konfiguracji.

Wydawcą, przed­sta­wio­nym u dołu przy­kła­do­wej strony, jest oczy­wi­ście sam autor.

Stopka redakcyjna

Formatowanie stopki redak­cyj­nej, 8.0 out of 10 based on 2 ratings

25 października 2011, Beezar.pl W kategorii: Self-publishing


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>