Listopad, 2011

Profesjonalni muzycy i przenośna technologia self-publishingowa

Niedawno w obiek­cie wycio­sa­nym na kształt desi­gner­skiego UFO,  o rów­nie nie­ziem­skiej nazwie Tempodrom, odbył się kon­cert, na pierw­szy rzut ucha mało zna­nego Petera Framptona. Muzyk staje  się roz­po­zna­walny dopiero po ogło­sze­niu, że jest auto­rem tej oto pio­senki. No tak, to naprawdę on skom­po­no­wał „Baby I Love Your Way”, Bob Marley jedy­nie odśpie­wy­wał wersy po swojemu. […]

Kategoria Muzyka | 4 komentarzy »