Promuj swoją twórczość na BeezarBlogu

VN:F [1.9.11_1134]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

Otwieramy BeezarBlog na potrzeby pisa­rzy, naukow­ców i muzy­ków, któ­rzy chcą aktyw­nie pro­mo­wać wła­sną twórczość.

Od dzi­siaj wszy­scy zain­te­re­so­wani mogą się reje­stro­wać i zgła­szać recen­zje pro­mu­jące — nie­ko­niecz­nie wła­sną — twór­czość lite­racką, naukową oraz muzyczną lub zgła­szać arty­kuły wła­snego autor­stwa, opi­su­jące cie­kawe zja­wi­ska zacho­dzące w świe­cie sztuki.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem publi­ko­wa­nia na BeezarBlogu i życzymy owoc­nych kam­pa­nii promocyjnych.

Promuj swoją twór­czość na BeezarBlogu, 10.0 out of 10 based on 1 rating

14 grudnia 2011, Beezar.pl W kategorii: Self-publishing

3 odpowiedzi dla “Promuj swoją twórczość na BeezarBlogu”


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>