Literatura

Złożone oblicze self-publishera

Wysiłek jaki należy wło­żyć w zor­ga­ni­zo­wa­nie wła­snego debiutu w ramach self-publishingu może przy­tła­czać. Efekt w postaci wielu war­to­ści doda­nych powi­nien być nagra­dzany licen­cją self-publishingowego agenta 007. Nikt nie zmu­sza autora aby wszel­kie nie­zbędne akcje wyko­ny­wał samo­dziel­nie, ale po ich spraw­nym prze­pro­wa­dze­niu kolejne „misje” będą na pewno  „szły”  spraw­niej i z wyczu­ciem sytu­acji. Należy przy tym […]

Tagi: ,

Kategoria Literatura | 2 komentarzy »